sunnuntai 1. syyskuuta 2013

Ideoimaan kansainvälisessä seurassa

Näytä tiedot
KANSAINVÄLISTÄ OPPIA SAAMAAN – JA ANTAMAAN 
EU:n ”elinikäisen oppimisen projekti ja oppimiskumppanuus” alkaa Loppukirissä

Onnistuimme vähän yllättäen pääsemään mukaan suunnittelemaan omaa projektia tämän EU:n ohjelman puitteissa. Hakijoita oli paljon, emmekä uskoneet onnistuvamme.  Sen vuoksi asiasta ei ole tiedotettu aiemmin, päätöskin tuli tässä kesällä. Idea lähti Laurea AMKK opettajilta. Mukana piti olla oppijoita kolmesta eri maasta. Meillä on nyt kumppaneita Espanjasta ja Englannista. Projekti kestää kaksi vuotta
TULE KUULEMAAN JA IDEOIMAAN TIISTAINA 3.9. klo 12.00 ruokasaliin

.TAVOITTEET
projektin tarkoituksena on kohottaa seniorien statusta toimivina, kekseliäinä ja oppivina ihmisinä           ja yhteiskunnan jäseninä – ei vain taakkana yhteiskunnalle
luoda kontakteja yli Euroopan
oppia itse uusia asioita: luovaa, monikanavaista ilmaisua (mukana erilaisia taiteen muotoja yms.),         jotta vierasta kieltä puhuvien ihmisten kanssa syntyisi yhteys
oppia erityisesti multimediailmaisua ja digitaalista tekniikkaa eli tietotekniikan käyttöä. Seniorit             eivät saa jäädä jälkeen näissä yhä tärkeämmiksi tulevissa taidoissa
oppia englannin kielellä toimimista – espanjaksikin jos joku innostuu
antaa tietoa Loppukirin yhteisöllisestä elämästä muille oppijoille. Tarkoitus on projektin                       yhteydessä aloittaa (ja systematisoida) Loppukirin yhteisöhistorian kokoaminen ja keksiä
       sille sopiva dokumentointi
loppujen lopuksi – kun kaikki opit on opittu – käytännön tavoitteena on saada aikaan
        englanninkielinen esittelyvideo Loppukiristä – uusia ideoita ja tekniikoita soveltaen
vielä – jos oikein hyvin sujuu – saada aikaan Euroopan laajuinen seniorilaboratorioiden verkosto 
       (siis tietotekniikan yms. alueella)

MITEN TÄMÄ TAPAHTUU?
suomalaisilla eli Helsingillä ja Loppukirillä on oppimiskumppaneina senioreja kahdesta muusta
        maasta ja kaupungista eli Espanjan Barcelonasta ja Englannin Manchesterista
olemme kukin laatineet hakemuksen ja määritelleet omat erikoistoiveemme, jotka jotenkin
        synkkaavat yhteen. Meillä kullakin on omat alueemme, joihin olemme erikoistuneet

o Barcelonassa on kehitetty kansalaisille vanhaan tehdasrakennukseen Citilab eli paikka, johon kuka           vaan voi tulla harjoittelemaan digitaalista tekniikka erilaisissa projekteissa. Erikoisalueena on
       seniorien oma Seniorlab. Sieltä oli viime syksynä meillä vieraana tutkija Arthur Serra, jonka 
       monet näkivät viikon verran läppärin kimpussa ruokasalissamme. Hän Järjesti tilaisuuden, jossa 
       kahdeksan asukastamme oli kuuntelemassa ja kommentoimassa kun hän kertoi meille projektista,
       jossa seniorit ovat askarrelleet minielämänkertoja käyttäen luovia audiovisuaalisia menetelmiä. 
      Tämä kiinnosti meitä kovin, elämänkertoja kun täälläkin on kirjoiteltu.

o Manchesterista oli myös käymässä kaksi toimijaa, David ja Diana Carter. He ovat kuntahallinnon        edustajina mukana suunnittelemassa köyhillä keskusta-alueilla asuvien seniori- ihmisten kanssa
       yhteisöllistä asumisen muotoa vähän Loppukirin malliin. He olivat hyvin kiinnostuneita kuulemaan
       meidän kokemuksiamme. Heillä on kehitetty myös jonkinlainen yhteisöreporttereiden järjestelmä,
       josta meillä ei vielä ole mitään tietoa 

o Loppukiri on Suomessa keskeinen toimija, mutta projektin johto ja käytännön hallinta ovat
        Laurea-ammattikorkeakoulun käsissä. Projektin johtajana on tri Tiina Pusa.  Tällä oppilaitoksella 
        on paljon kokemusta EU-projekteissa. Saamme sieltä joitakin opiskelijoita avuksemme, emme
        niinkään suunnittelemaan kuin auttamaan meitä tekniikoissa, kielissä ja muussa sekä projektin
        kulun ja tulosten arvioinnissa. 

Projekti on kaksivuotinen. Siihen kuuluu työskentelyä omissa porukoissa, mutta myös yhteisiä työpajoja espanjalaisten ja englantilaisten kanssa. Näitä on kolme, yksi kussakin maassa. Muutamia oppijoita Loppukiristä (noin 10) pääsee matkustamaan projektin kustantamana (ainakin suurimmaksi osin) näihin, kukin kerran, kahtena viiden hengen ryhmänä. Yksi Laurean opettaja on mukana. Yhteyksiä pidetään muutenkin ja järjestetään mm. videokonferensseja.

MITÄ TÄMÄ VAATII LOPPUKIRILÄISELTÄ – JA MITÄ SE ANTAA?

Osallistuminen on tietenkin vapaaehtoista. Se vaatii:
intoa, ideointia, työtä, työtä… vastuunottoa, halua oppia uutta
aivojen rasittamista monilla eri tavoilla (digitaalitekniikka, valo- ja videokuvaus, haastattelut, kirjoittelu ja ties mitkä taideilmaisun muodot). Olemassa olevia harrastusryhmiä voidaan käyttää. Jokainen halukas voi löytää hauskaa tekemistä, ei vielä voi tietääkään mitä. Aivot pitävät tästä.
projekti antaa varmasti tekemistä ja oppimista. Mitään ikävää ja ryppyotsaista emme halua. Oppimista tapahtuu varmasti monella eri tavalla. Tutustumme vielä paremmin toisiimme ja eri maissa oleviin kumppaneihin, opimme ilmaisua, kieliä ja muuta kommunikaatiota, kärsivällisyyttä ja vaikka mitä. Rennosti ja luovasti vaan!

Tässä vaiheessa suunnitelmat ovat vielä aika avoimet. Tiina Pusa kokoaa oppilaistaan pienen porukan, emmekä vielä tiedä mitä heillä on mielessä. Oma tämänhetkinen ehdotuksemme on, että ryhdymme aluksi esimerkiksi suunnittelemaan minielämänkertoja, kukin omanlaistaan. Niitä julkaistaan sitten niin, että muutkin oppimiskumppanit voivat niitä tutkailla. Video- ja valokuvausta on hyvä miettiä ja harjoitella.  Kieliäkin voi verrytellä. Kaikkea materiaalia, mikä kertyy ei voi suunnittelemaamme Loppukirivideoon tietenkään käyttää, mutta kerätään niitä omaan käyttöön.

Tiina Pusa kumppaneineen tulee esittelemään projektin johtoryhmän ja omia suunnitelmiaan 3.9. keskiviikkona klo 12. Tule mukaan! Jos et pääse, ei se haittaa – kyllä ajatukset välitetään muillekin kuin läsnäolijoille. Kerromme myös tarkemmin, mitä me suomalaiset olemme pohdiskelleet ennalta.


28.8.2013 SirkkaM. ja AuliK.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti